Нэр дэвшигч та сонгуулийн зардлын тайландаа аудит хийлгэх гэж байгаа бол дараах зүйлийг анхаарна уу.

Эрхэм нэр дэвшигч та сонгуулийн зардлын тайланд аудит хийлгэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/55 […]

Worldcom-ын дампуурал ба аккруал суурьт бүртгэл

2001 онд дэлхийн хамгийн том үүрэн холбооны компаниудын нэг болох Worldcom санхүүгийн асуудалд орж, татан буугдсан нь 2008 оны хямрал хүртэл Америкийн […]

Ашгийн бус байгууллага дах санхүүгийн гэмт хэргүүд

Нийгмийн тусын тулд чиглэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус байгууллагууд нь тодорхой хэмжээний орлого олох боломжтой хэдий ч энэ орлогыг […]

Финтек гэж юу вэ?

Санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах технологид суурилан хэрэглэгчдийн мөнгө байршуулах, хадгалах, зээлэх, хөрөнгө оруулах, шилжүүлэх, төлбөр хийх болон мөнгөө эрсдлээс хамгаалах хандлагыг […]

Арилжааны банк ба технологийн давалгаа

Технологийн шинэчлэлт санхүүгийн салбар тэр дундаа арилжааны банкуудад багагүй өөрчлөлтийг авч ирж байна. Зах зээл дээр хүчтэй тоглогч хэвээр үлдэхийн […]

НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ОРЛОГЫН ДАНСНЫ ДУГААРУУД

Та бүхэнд энэ удаа Нийслэлийн 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын дансны дугааруудын мэдээллийг хүргэж байна. НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН […]

Энроны скандал ба хуурамч санхүүгийн тайлан

Волл Стрийтийн хайрыг татсан, үнэлгээ сайтай, “амжилттай” компани дампуурлаа зарлах өдрийг хүртлээ өндөр ашигтай санхүүгийн тайлан гаргаж хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг […]