НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ОРЛОГЫН ДАНСНЫ ДУГААРУУД

Та бүхэнд энэ удаа Нийслэлийн 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын дансны дугааруудын мэдээллийг хүргэж байна. НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН […]

ХЗХ-ны НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ДАРААХ ЗҮЙЛС БАГТАНА.

ХЗХ-ны удирдлага болон санхүүгийн ажилтнууд өөрийхөө хоршоонд тохирсон өдөр тутам санхүүгийн үйл ажиллагаандаа ашиглах Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг […]