Эрхэм нэр дэвшигч та сонгуулийн зардлын тайланд аудит хийлгэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу.

  1. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сонгуулийн зардлыг тайлагнах заавар аргачлал”-ыг батлагдсан маягтыг бөглөөд гарын үсгээр баталгаажуулж ирнэ.
  2. Зардал орлогын санхүүгийн анхан шатны маягтуудыг эх хувиар авчирна.
  3. Харилцах дансны хуулгыг эх хувиар авчирна.

Доорхи линкээр орж маягтуудыг татан аваарай.

Эх сурвалж: www.audit.mn

Сэтгэгдэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *