"ВАН" санхүүгийн програм
Удирдлагад зориулсан статистикийн сургалт

Үйл ажиллагаа

Бид доорх чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Аудит, баталгаажуулалт

Сургалтын үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэл

Хөрөнгийн үнэлгээ

Зөвлөх үйлчилгээ, Дотоод хяналт

Ван санхүүгийн програм

Хадгаламж зээлийн хоршооны аудит

Аутсорсинг

Банк бус санхүүгийн байгууллагын аудит

Worldcom-ын дампуурал ба аккруал суурьт бүртгэл

2001 онд дэлхийн хамгийн том үүрэн холбооны компаниудын нэг болох Worldcom санхүүгийн асуудалд орж, татан буугдсан нь 2008 оны хямрал хүртэл Америкийн […]

Ашгийн бус байгууллага дах санхүүгийн гэмт хэргүүд

Нийгмийн тусын тулд чиглэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус байгууллагууд нь тодорхой хэмжээний орлого олох боломжтой хэдий ч энэ орлогыг […]

Блокчейн ба арилжааны банк

Төвлөрсөн бус, тогтмол, ил тод зэрэг олон давуу талтай блокчейн технологи нь хэдийгээр хөгжлийн эхэн үедээ явж байгаа боловч томоохон […]

Финтек гэж юу вэ?

Санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах технологид суурилан хэрэглэгчдийн мөнгө байршуулах, хадгалах, зээлэх, хөрөнгө оруулах, шилжүүлэх, төлбөр хийх болон мөнгөө эрсдлээс хамгаалах хандлагыг […]

Энроны скандал ба хуурамч санхүүгийн тайлан

Волл Стрийтийн хайрыг татсан, үнэлгээ сайтай, “амжилттай” компани дампуурлаа зарлах өдрийг хүртлээ өндөр ашигтай санхүүгийн тайлан гаргаж хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг […]

Энроны скандал

Эрчим хүчний чиглэлээр голлон үйл ажиллагаа эрхэлдэг Энрон компани 2002 онд 63.4 тэрбум долларын алдагдал хүлээж, дампуурлаа зарласнаар санхүүгийн ертөнц […]

Мөрдөн шалгах аудит

Дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй хөлбөмбөгчдийн нэг Месси шүүхэд дуудагдаж, бизнес нь ид цэцэглэж байх үедээ 101 тэрбум долларын ашигтай ажиллаж […]

Үүлэн бүртгэл буюу Cloud accounting

Суурин компьютерт суулгасан программ хангамжийн тусламжтайгаар нягтлан бодох бүртгэлийн тооцоог хийдэг үе хуучны уламжлал болж эхэлжээ. Энэ өөрчлөлтийг авч ирж […]

МУИС-н Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн зөвлөх профессор, доктор Б. Сайнжаргал

Технологи өндөр хөгжсөн тэр үед нягтлан бодогчид, санхүүчдийн үүрэг ямар байх вэ гэдэг асуудал хурцаар тавигдаж байна. Таны туршлагаас харахад […]

Airbnb ба датанд суурилсан шийдвэр

Тодорхойгүй, хэцүү нөхцөлд дата ашиглах нь чадал сорьсон, төвөгтэй зүйл гэж амжилттай яваа гарааны бизнесүүд үздэг. Дата аналистууд судалгааныхаа үр […]

Хамтран ажилласан байгууллагууд

Биднийг сонгон үйлчлүүлдэг та бүхэнд баярлалаа