СУРГАЛТЫН ТАЛААР ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

Сургагч багш: Нима

Сургалтанд хамрагдсанаар ТА ЮУГ ОЛЖ АВАХ ВЭ?

Манай сургалтанд хамрагдсанаар та анхан шатны статистик шинжилгээ хийх чадвартай болохоос гадна мэдээллийн шинэ эриний “газрын тос” гэгдэж буй биг дата, дата анализын тухай мэдлэгтэй болно.

Танилцуулга татаж авах

BIG DATA
Их өгөгдөл

• Яагаад дата таны бизнес, байгууллагын үйл ажиллагаанд чухал вэ?
• Дата анализ танай байгууллагын үйл ажиллагаанд ямар үр өгөөж өгч чадах вэ?
• Датаг ямар эх сурвалжуудаас цуглуулж болох вэ?
• Биг датаны давуу болон сул талууд юу вэ?
• Хиймэл оюун ухаан, machine learning-д биг датаг хэрхэн ашигладаг вэ?

Анхан шатны статистик

• Түүвэр сонгох вэ?
• Статистик мэдээллийг хүснэгтийн болон графикын аргаар харуулах
• Үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйл ажиллагааны чанарыг хянах
• Хоѐр болон түүнээс дээш үзэгдлийн хоорондох корреляци юуг идэрхийлдэг вэ?
• Регрессийн тэгшитгэл гэж юу вэ?

Дата анализ

• Зорилгоо тодорхойлж асуулт бэлдэх
• Дата цуглуулах
• Дата цэвэрлэх
• Дата анализ хийх
• Шинжилгээний үр дүнг танилцуулах

Сургалтын хэр удаан үргэлжлэх вэ?

6 цаг /Анхан шат/

Сургалтанд хэн суух боломжтой вэ?

Дунд шатны удирдлага ба гүйцэтгэх ажилтнуудад зориулагдсан

Сургалт хамрагдсанаар ямар ямар чадварууд эзэмших вэ?

- Түүвэр сонгож, шинжилгээ хийх
- Дата цуглуулж, анализ хийх
- Корреляци тооцоолох

Сургалтын төлбөр хэд вэ?

96.000 төгрөг

Сургалтанд бүртгүүлэх