БҮРТГЭЛ ЗӨВ бол БИЗНЕС ЗӨВ
БҮРТГЭЛЭЭ ХӨТЛӨХӨД ТАНЬ БИД ТУСЛЬЯ

Аудит, баталгаажуулалт

Сургалтын үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэл

Хөрөнгийн үнэлгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Дотоод хяналт

БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
Даатгалын болон Үнэт цаасны компаниудад аудит хийх зөвшөөрөл

ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН БАЙГУУЛЛАГУУД

ТА САНАЛ ХҮСЭЛТЭЭ ИЛГЭЭНЭ ҮҮ


Chinese (Simplified)EnglishMongolian
kenwplk